APPLICATION FORM 2017-2018
ENG

Gaziantep University Scholarship Programme for Syrian Students 2017-2018

Gaziantep University Scholarship Programme for Syrian Students 2017-2018 is a joint programme of Gaziantep University and Dutch Ministry of Foreign Affairs aiming to support Syrian university students at Gaziantep University. The programme supports 140 undergraduate, 35 graduate students for 2017-2018 academic year. Syrian undergraduate and graduate (MS/A, PHD) students enrolled at any Turkish or English taught programs of Gaziantep University are welcomed to apply for the scholarship. TÖMER and ARABIC PROGRAM STUDENTS ARE NOT ELIGIBLE FOR THIS SCHOLARSHIP PROGRAMME.

Selection criteria is based on candidate’s academical success, motivation to engage in community work and economical need, all of which are reflected on the application form in detail. In that respect, application form should be filled in most detailed and most careful way. Preselected students will be called for an interview to attain a final list of students who are qualified to get the scholarship.

The scholarship covers tuition fees for an academic year with monthly allowance to be granted for 10 months. Scholars will additionally get food vouchers for free lunch in the campus.

TR

Gaziantep Üniversitesi Suriyeli Öğrenciler için Burs Programı 2017-2018

Gaziantep Üniversitesi ve Hollanda Dış işleri Bakanlığı ortaklığında düzenlenen bir programdır. Programın amacı Gaziantep Üniversitesinde öğrenim görmekte olan Suriyeli üniversite öğrencilerini desteklemektir. Program, 2017-2018 akademik yılı için 140 lisans, 35 lisansüstü (MA/S ve PHD) öğrencisine burs imkanı sağlamaktadır. Gaziantep Üniversitesinde Türkçe ya da İngilizce eğitim verilen herhangi bir programa kayıtlı tüm Suriyeli öğrenciler burs programına başvuru yapma hakkına sahiptir. BURS PROGRAMI TÖMER VE ARAPÇA PROGRAM ÖĞRENCİLERİNİN BAŞVURUSUNA AÇIK DEĞİLDİR.

Başvuruların değerlendirmesi adayın akademik başarısı, sosyal sorumluluk alanındaki motivasyon ve becerileri ve ekonomik ihtiyacı gibi başvuru formunda ayrıntı olarak yansıtılan temel kriterler üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle başvuru formu en ayrıntılı ve en dikkatli şekilde doldurulmalıdır. Ön elemeden geçen öğrencilerle yapılacak mülakat sonucunda burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenecektir.

Burs programı bursiyerin bir akademik yıl boyu harç masraflarını karşılamakla beraber, bu sürenin kapsamındaki 10 ay boyunca aylık destek sağlamaktadır. Ayrıca, bursiyere üniversite kampüsünde ücretsiz öğle yemeği sunulmaktadır.
1- Instructions for the Applicant / Başvuru Kuralları
ENG

You can use this form to apply for the Gaziantep University Syrian Scholarship 2017-2018.

To be able to apply for an Gaziantep University Syrian Scholarship, a candidate must:

• be a national of Syria;
• be enrolled at aTurkish or English taught program in Gaziantep University;
• demonstrate a solid link between his/her educational background, selected field of study and motivation to actively engage within the community;
• fill out this application form clearly and completely (English or Turkish);
• include the required documents.
• not to have any scholarship from other sources.

Required documents:

• up-to-date students certificate if the candidate hasn't completed any course at Gaziantep University
• up-to-date student transcript if the candidate completed any courses in Gaziantep University
• a complete copy of the candidate's passport or other official identity document,
• copies of translated ( English or Turkish) educational records related to last completed degree,
• Tömer certificate for Turkish taught department students.


Application will only be processed if it is complete and contains all the required documents. To complete your application:

1. Submit the online application form with documents attached as required in the form.
2. Once you submit this application form online, bring your PRINTED UP-TO-DATE OFFICIAL STUDENTS DOCUMENT To Scholarship Office to confirm your application. Please bring the document related to the criteria below:

• up-to-date students certificate if the candidate hasn't completed any course at Gaziantep University
• up-to-date student transcript if the candidate completed any courses in Gaziantep University

Your online application will not be processed if you do not confirm your application by submitting your official student document to Scholarship Office. Any other in person applications to the office will not be accepted. Therefore please follow the instructions to complete your application successfully at all levels.

Applications for Gaziantep University Syrian Scholarship 2017-2018 must be submitted no later then 12.12.2017. Applications received after deadline will not taken into consideration.

For further questions :

Gaziantep University Civic Involvement Project Center
Syrian Scholarship Project Office
Üniversite bulvarı PK.27310 Şehitkamil/GAZİANTEP
Tel: 0342- 317 13 41
Fax: 0342-317 13 45
Email:
www.uogsyrianscholarship.com


TR

Bu formu Gaziantep Üniversitesi Suriyeli Öğrenciler için Burs Programı 2017-2018 için kullanabilirsiniz.

Burs programına başvuracak adayın sağlaması gereken şartlar:

• Suriye uyruklu olmak;
• Gaziantep Üniversitesinde kayıtlı öğrenci olmak;
• Kayıtlı olduğu bölümün öğrenim dilinde yeterlilik sahibi olmak (İngilizce veya Türkçe)
• Öğrenim geçmişi, üzerine çalışma yürütülen alan ve topluluğa yönelik sosyal sorumluluk yüklenme motivasyonu birbirini destekler nitelikte olmak;
• Başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmak (tercihen İngilizce, aksi halde Türkçe olarak)
• Gerekli belgeleri forma eklemek.
• Başka kaynaklardan burs almıyor olmak.

Zorunlu Belgeler:

• Üniversitede henüz herhangi bir ders tamamlamayan adaylar için güncel öğrenci belgesi,
• Üniversitede herhangi bir ders tamamlamış öğrenciler için güncel transkript,
• Türkçe bölüm öğrencileri için Tömer muafiyet belgesi
• Kimlik ya da pasaport fotokopisi,
• En son tamamlanan öğrenim derecesine ait tercüme edilmiş diploma vb belge kopyası.

Başvurunuz eksiksiz doldurulduğu ve gerekli belgeler eklendiği takdirde değerlendirmeye alınacaktır. Başvurunuzu tamamlamak için:

1. Başvuru formunu, form içinde istenilen belgeleri ekleyerek online olarak gönderiniz.
2. Online başvuru formunuzu gönderdikten sonra, Burs Ofisine gelerek ilgili resmi öğrenci belgenizi teslim edip, başvurunuzu onaylayınız. İlgili resmi öğrenci belgesini aşağıdaki kriterlere uygun olarak getiriniz.

• Üniversitede henüz herhangi bir ders tamamlamayan adaylar için güncel öğrenci belgesi,
• Üniversitede herhangi bir ders tamamlamış öğrenciler için güncel transkript,

Online başvurunuz, ilgili resmi öğrenci belgenizi Burs Ofisine teslim ederek onaylanmadığı takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır. Burs ofisi üzerinden başka herhangi bir evrak teslimi alınmayacaktır. Başvurunuzun tüm aşamalarında başarılı bir süreç halinde gelişmesini diliyorsanız lütfen başvuru talimatlarını dikkatlice okuyunuz.

Gaziantep Üniversitesi Suriyeli Öğrenciler için Burs Programına başvurular en geç 12.12.2017 tarihi itibari ile tamamlanmalıdır. Bu tarihten sonra yapılmış başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Soru ve sorunlarınız için Burs ofisine başvurabilirsiniz.

Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi
Suriye Burs Programı Destek Ofisi
Üniversite bulvarı PK.27310 Şehitkamil/GAZİANTEP
Tel: 0342- 317 13 41
Fax: 0342-317 13 45
Email:
www.uogsyrianscholarship.com
2- Personal Data / Kişisel Bilgi
Give names and information EXACTLY as they appear in your passport or identity document. Your contact details will be used to inform you about your scholarship application. If your contact details change, please inform via:

Bu bölümdeki ilgili isim ve bilgileri lütfen kimlik yada pasaportla BİREBİR /AYNI şekilde doldurunuz. Bu bölümde verdiğiniz iletişim bilgisi, size burs başvurunuz hakkında geri bildirim yapmak üzere kullanılacaktır. İletişim adresinizde herhangi bir değişiklik olduğu taktirde lütfen aşağıdaki adrese mail atarak bilgilendiriniz :
3. Academic Background / Akademik Geçmiş
Please provide details of qualifications already obtained and TO BE OBTAINED which means your current academical degree and performance, stating your overall score with a highest possible score for every degree. Please do not state any unfinished degree / Lütfen bugüne kadar tamamlamış olduğunuz ve TAMAMLAMAK ÜZERE OLDUĞUNUZ, şu an okumakta olduğunuz, öğrenim dereceleri hakkındaki detayları doldurunuz. LÜTFEN her bir öğrenim dereceniz için elde ettiğiniz ortalamayı beklenen en yüksek puan ile belirtiniz.Lütfen tamamlanmamış öğrenim derecelerini yazmayınız.
Name institution, City, Country / Kurum adı, Şehir, Ülke
Name of institution, City, Country / Kurum adı, Şehir, Ülke
Name of institution, City, Country / Kurum adı, Şehir, Ülke
Name of institution, City, Country / Kurum adı, Şehir, Ülke
3. Professional experience and/or Civic Involvement / Profesyonel Özgeçmiş ve/veya Gönüllülük Tecrübeleri
Please provide your professional work/training experience and/or any voluntary work relevant to your field of study and/or scope of your involvement in community work.

3.1 List MOST relevant (max 4) work experience/ training , in each case provide the name of the organization, start and end dates and a brief description of your own activities and responsibilities.

Lütfen almış oduğunuz eğitime ve/veya sosyal sorumluluk konusundaki hedeflerinize paralel olarak tamamladığınız profesyonel iş tecrübeleri ,eğitimler ve/veya gönüllük tecrübelerinden bahsediniz.

3.1 En ilgili olduğunu düşündüklerinizi (max 4) seçerek aşağıdaki bölümlere ilgili iş / eğitim / gönüllülüğü yürüttüğünüz kurum adı, başlama ve bitiş tarihlerini ve aktivite ve sorumluluklarınızı belirtiniz.
4. Motivation / 4. Motivasyon
5.Family and Economic Situation / Aile Bilgileri ve Ekonomik Durum
Please provide EXACT information that could be supported by related documentation. Any further documentation could be asked for confirmation of information provided below. / Lütfen bu bölümde istendiği taktirde ilgili belgelerle desteklenebilecek KESİN bilgi veriniz.
You could state here if there is a special condition for your father/ Babanız hakkında özel bir durum varsa burada belirtebilirsiniz.
Please write "zero" if none / Yoksa lütfen yazıyla "sıfır" yazınız.
Please write "zero" if none / Yoksa lütfen yazıyla "sıfır" yazınız.
Please write "zero" if none / Yoksa lütfen yazıyla "sıfır" yazınız.
Please write "zero" if none / Yoksa lütfen yazıyla "sıfır" yazınız.
Please write "zero" if none / Yoksa lütfen yazıyla "sıfır" yazınız.

English Prepration students are not required any language certificate / İngilizce hazırlık öğrencilerinden herhangi bir dil belgesi eklemesi gerekmiyor.