Müzik Atölyesi Başvuru Formu 2017-2018 / Music Project Application Form 2017-2018
Bu form Gaziantep Üniversitesi TDP ve TMDK ortaklığında düzenlenmekte olan müzik projesine ritim, koro ve halk oyunları için oluşturulacak ekiplerin seçmesine katılmak isteyen GAÜN öğrencileri için başvuru formudur. / This form is for Gaziantep University students who wants to apply for rhythm, chorus and folk dances auditions to create teams as part of a music project organized by Gaziantep University TDP and TMDK.