Mıknatıs İstanbul Girişimcilik Programı Başvuru Formu

MAGNET ISTANBUL ENTREPRENEURSHIP PROGRAM

1.Ekip Üyesi: İsim Soy isim / E-mail / Cep Telefonu 2. Ekip Üyesi: İsim Soy isim / E-mail / Cep Telefonu / 1.Team Member: Name-Surname / E-Mail / Mobile Phone 2. Team Member: Name Surname / E-Mail / Mobile Phone
İş fikrinizin çalışma prensibi/ İşlevsellik /Kullanıcıya sağladığı fayda/ Sürdürülebilirlik vb. (Max 400 kelime) / Working Principle Of Your Business İdea / Functionality / Benefit To The User / Sustainability, Etc. (Max 400 Words)
(Max 300 kelime)/ (Max 300 Words)
İş fikrinizi Özgün Kılan Özellikleri Ve Faydalarını, Sektör Açısından Bu Ürün Ya Da Hizmetin Mevcut Durumunu, Varsa İlgili Fikri Ve Sınai Mülkiyet Haklarını, Projenin rakiplerinden ve muadillerinden farklılaşmasını sağlayan özellikleri anlatınız. (Max.300
Prototip ya da yazlımınız varsa hangi aşamada olduğunu belirtiniz. Görselini dokümanlar bölümüne ekleyiniz./If you have a prototype or software, please indicate at what stage it is. Add the image to the documents section.
Başvurduğunuz girişim ile ilgili olarak aldığınız her hangi bir mali / teknik destek varsa belirtiniz.(Max. 300 Kelime)/ Please Inform Us, Any Financial/Technical Support You Have Received Regarding The Venture You Have Applied For.(Max. 300 Words)
Başvurduğunuz girişim ile ilgili olarak aldığınız ya da başvurduğunuz Kuluçka merkezi desteği varsa belirtiniz.(Max. 100 Kelime)/ Please Inform Us, If You Have Received Or Applied For Incubation Center Support For The Venture You Applied For.(Max. 100 Wor