TİCARET KULUÇKA MERKEZİ

Kuluçka Başvuru Formu

Ekibinizin yetenek ve tecrübelerini, iş içerisindeki rolünüzü, işe ilişkin her türlü yetenek eksikliklerinizi ve bunları nasıl çözümlemeyi düşündüğünüzü belirtiniz. Bu ekibi oluştururken ne tür kriterleri dikkate aldığınızı belirtiniz. (Max. 400 kelime)
(Max. 300 Kelime)
(Max.300 Kelime)
(Max.300 Kelime)
(Max.300 Kelime)
Başvurduğunuz proje ile ilgili olarak aldığınız ya da başvurduğunuz her hangi bir destek varsa belirtiniz. (Max. 300 Kelime)
(Max.5 Kelime)